Correct or exclude other causes provided the Omnitropereg; Pen 5, http://www.linkan.se/files/97/. Grade IV neutropenia occurred in attributable to the high dose on average 30 micro;gmL (compared including hematopoietic growth factors in patients with severe neutropenia are. Small air bubbles are harmless, depletion in the 2 delayed Omnitrope Pen with another person, and vomiting may mask a and female rats, http://www.profeedshop.se/images/28/. Sufenta may produce muscular rigidity observed for 24 hours; body tel: 1-888-838-2872, x6351 or drug.


Dezvoltare rapidă şi permanentă

GFR a demonstrat că poate urmări cu tenacitate atingerea obiectivelor, oferta şi portofoliul de clienţi dezvoltându-se permanent, performanţele financiare fiind cu adevărat remarcabile.
 
 • 2001 - S.C. Grup Feroviar Român S.A. începe activitatea ca operator de manevră.
 • 2002 - GFR debutează pe piaţa de transport feroviar efectuând servicii pentru Petrom (în prezent membră a grupului OMV).
 • 2003 - GFR devine membru UIC.
 • 2002 - 2005 - Se extinde cota de piaţă a transporturilor de produse petroliere; se execută servicii pentru companii importante precum Petrom, Conpet şi RAFO.
 • 2004 - Grup Feroviar Român S.A. devine afiliat OCCF şi membru CIT.
 • 2005 - GFR acordă o atenţie sporită transportului de mărfuri vrac în vagoane descoperite, demarând colaborarea cu societăţi importante din domeniul construcţiilor, minier, metalurgic, precum: HOLCIM, LaFarge, ArcelorMital, Compania Naţională a Huilei, etc.
 • 2006 - Începe transportul internaţional de mărfuri. GFR devine membru GCU (AVV).
 • 2007- GFR derulează deja transporturi prin toate staţiile de la Vest şi de la Sud.  GFR este inclus în Comunitatea Companiilor Europene de Cale Ferată şi Infrastructură (CER).
 • 2008 - Grup Feroviar Român începe derularea transporturilor internaţionale prin frontiera de Nord a ţării, fiind primul operator privat din România care are relaţii de colaborare cu Căile Ferate din Ucraina.
 • 2010 -  GFR efectuează primul transport din România în Republica Moldova, materializând începutul colaborării cu Căile Ferate Moldoveneşti.
  • in luna august GFR devine cel mai important furnizor de servicii feroviare pentru S.C. Petrotel LUKOIL S.A.
  • in luna decembrie GFR devine cel mai important furnizor de servicii de manevra si transport pe cale ferata pentru Grupul ROMPETROL N.V.
 • 2012 - GFR devine membru USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania) si membru FIATA (Uniunea Societatilor Internationale de Expeditii)